Windykacja w Czechach

Problem z dłużnikiem z Czech?

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Czech, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów Czeskich.

Jeżeli przydarzył się problem z dłużnikiem proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację sprawy, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność.

Prowadzimy postępowania windykacyjne wobec dłużników na etapie pozasądowym jak również - o ile zachodzi taka konieczność - na etapie sądowym oraz egzekucyjnym.

Skuteczną windykację należności w Czechach zaczynamy od 1% prowizji.

Współpracujemy z windykatorami terenowymi i kancelariami prawnymi na terenie Czech.

 

Zainteresowany zadzwoń:

791 187 991 / 71 311 89 24 / 22 349 20 90

 

Więcej informacji na temat windykacji w Czechach poniżej:

Powstanie długu w Czechach

1. Na niezapłacenie faktury w terminie płatności należy reagować jak najszybciej, kontaktując się z Czeskim kontrahentem najpóźniej w terminie 14 dni od daty płatności. Doświadczenie naszej firmy oraz miejscowych firm zajmujących się windykacją należności wskazuje, iż szanse na odzyskanie należności, w przypadku której od daty płatności upłynęło ponad 180 dni, są tylko połowiczne.

2. Jeżeli firma pozostaje z kontrahentem w dobrych stosunkach, można z nim następnie uzgodnić czasowe ograniczenie dostaw/usług do czasu uregulowania długu. W przypadku braku kontaktu lub unikania kontaktu kolejną reakcją powinno być wstrzymanie kolejnych transakcji do czasu uiszczenia kwoty dłużnej.

3. Istotne jest jak najszybsze zwrócenie się do dłużnika z Czech o bezwarunkowe potwierdzenie istnienia długu na piśmie – możliwość potwierdzenia istnienia długu przewiduje czeski kodeks handlowy w § 323. Podstawową korzyścią płynącą z posiadania tego dokumentu przez wierzyciela jest fakt, że nie będzie musiał przed sądem w inny sposób udowadniać istnienia i wysokości wierzytelności. Drugą korzyścią jest to, że od momentu podpisania ww. dokumentu przez dłużnika zaczyna biec od nowa termin przedawnienia (czteroletni, zgodnie z czeskim prawem), a co więcej, w treści dokumentu potwierdzającego istnienie długu strony mogą wydłużyć okres przedawnienia do łącznego okresu 10 lat od pierwotnego terminu płatności.

 

Przedawnienia należności w Czechach:

- Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej*4 lata

- Roszczenia wobec konsumentów 3 lata

- Roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu 10 lat*

- Przedawnienie roszczeń z tytułu transportu: zazwyczaj 1 rok

 

Dłużnik z Czech