Windykacja w Irlandii

Egzekucja komornicza w Irlandii oraz postępowanie sądowe w sądach irlandzkich.

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w celu egzekwowania należności dłużników z Irlandii. Polscy przedsiębiorcy i osoby fizyczne mają możliwość dochodzenia należności wynikających z faktur, umów, zobowiązań, jak również wyroków polskich sądów wobec firm irlandzkich czy też osób fizycznych tam przebywających.

Proponujemy podjęcie czynności zmierzających do uzyskania należności od dłużników w Irlandii takich jak: pośredni i bezpośredni kontakt z dłużnikiem, weryfikację majątku dłużnika, zawieranie umów, negocjacje, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne oraz upublicznienie wierzytelności na międzynarodowej giełdzie wierzytelności i inne dozwolone prawem międzynarodowym.

Egzekwowanie w Irlandii należności wynikających z polskich wyroków sądowych.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie postępowania o uznanie w Irlandii orzeczenia polskiego sądu. Procedurę ułatwia uzyskanie w Polsce zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE; ang. European Enforcement Order) lub Europejskiego nakazu zapłaty. Zaświadczenie ETE wystawia, na wniosek każdego zainteresowanego sąd, który wydał orzeczenie. W przypadku, kiedy polski wierzyciel posiada ETE nie ma konieczności uznawania wyroku na drodze stricte sądowej. Irlandzki sąd (High Court) musi wówczas jedynie wystawić nakaz egzekucji (ang. enforcement order). Przygotowanie przez sąd nakazu egzekucji trwa zazwyczaj ok. 8 -10 tygodni od momentu złożenia kompletnych dokumentów. Tak jak i w przypadku składania wniosków, wystawiony przez sąd, nakaz egzekucji musi być odebrany osobiście lub przez przedstawiciela. Dopiero wówczas, mając sądowy nakaz egzekucji (w przypadku posiadania ETE) i orzeczenie High Court uznające wyrok polskiego sądu (jeżeli nie posiadaliśmy ETE), można przystąpić do egzekucji należności. Egzekucję należności w Irlandii dokonuje się za pośrednictwem komornika (ang. Sheriff / County Registrars).

 

Zainteresowany zadzwoń:

791 187 991 / 71 311 89 24 / 22 349 20 90

 

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław