Windykacja w Estonii

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Estonii, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów włoskich. Estonia charakteryzuje się wysokim ryzykiem płatności. Jeżeli przydarzył się problem z dłużnikiem w Estonii proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację zadłużenia w Estonii, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność. Skuteczną windykację należności w Estonii zaczynamy od 1% prowizji. Współpracujemy z windykatorami terenowymi i kancelariami prawnymi na terenie Estonii.

 

Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych informacji o możliwościach procesowych w Estonii.

Wezwanie do zapłaty

Egzekucja komornicza w Estonii

Postępowanie sądowe w Estonii

 

Porady prawne w Estonii

Odsetki i opłaty ponoszone przez dłużnika

zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach stopa procentowa EBC + 7%

Procedury sądowe

  • - Postępowanie uproszczone - Roszczenie musi być bezsporne, adres klienta prawidłowy

 

  • Postępowanie sądowe - zwykłe - Radca Prawny / Adwokat składa pozew w sądzie, sąd przyjmuje pozew i wydaje orzeczenie- Sąd wysyła pozew do dłużnika i żąda odpowiedzi na pozew w ciągu 20 dni- jeśli strona pozwana nie odpowie w wyznaczonym terminie, sąd podejmuje decyzję zaocznie

Czas i koszty

Średni czas trwania postępowania uproszczonego to 2-3 miesiące , a zwykłego postępowania 1-2 lata. Koszty są zależne od wysokości należności głównej

Dokumenty

 Pozew wraz z dowodami (kopie), np. umowami, fakturami, korespondencję itp.

Egzekucja komornicza

 Prowadzona jest przez komornika sądowego w danym rewirze po otrzymaniu decyzji sądu - np. wyroku

Przedawnienia należności w Estonii

- Roszczenia wynikające z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata

- Roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu 30 lat

Dłużnik w Estonii

Wezwanie do zapłaty

Windykacja należności w Estonii

Egzekucja komornicza w Estonii

Postępowanie sądowe w Estonii

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław