Finlandia

FINLANDIA - WINDYKACJA

 

Windykacja należności w Finlandii  prowadzona jest przez nas w oparciu o rozległą wiedzę na temat reguł prawnych i zwyczajowych panujących na tamtejszym rynku. Zarówno współpraca z kontrahentem jak i windykacja wymaga znajomości podstawowych przepisów dotyczących chociażby form prowadzenia działalności, a co za tym idzie form odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów gospodarczych i w dalszej kolejności – możliwości skutecznego dochodzenia należności, a więc skutecznej windykacji. W Finlandii prowadzimy działania windykacji pośredniej i bezpośredniej, nasi prawnicy skutecznie przeprowadzą sprawę przez sąd jak również skierujemy sprawę do Komornika i będziemy nadzorować jego działania.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności w Finlandii. Dobry adwokat to podstawa sukcesu. Współpracujemy tylko z najlepszymi adwokatami fińskimi.

 

Fiński dłużnik nie płaci - nie czekaj skontaktuj się z nami.

 

Odzyskanie należności od dłużnika wymaga zawsze zdecydowanego i szybkiego działania. Nie da się ukryć, że windykacja w Findlandii przebiegać będzie o wiele sprawniej, jeśli powierzymy ją kancelarii, która doskonale zna węgierskie przepisy i ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Warto też wiedzieć, jakie są etapy egzekucji długu w Finladnii, aby skorzystać z nich we właściwej kolejności.

Działalność windykacyjna w Finlandii jest licencjonowana i nadzorowana przez prawo. Zmianę tę wprowadziła w 1999 roku ustawa nr 517/1999. Odzyskiwanie należności należy tu do najskuteczniejszych na świecie. Zgodnie z ustawą tylko osoba posiadająca pozwolenie może przeprowadzić postępowanie windykacyjne w imieniu kredytodawcy.

 

 

Przedawnienie należności w Finlandii

  • Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata
  • Roszczenia wobec konsumentów 3 lata
  • Roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu 5 lat
  • Porozumienie dobrowolne  5 lat
  • Wyrok sądu 15 - 20 lat

 

Postępowanie sądowe w Finlandii

W Finlandii istnieje szereg sądów szczególnych, których zadania są określone w odrębnych ustawach.

Fiński Sąd Gospodarczy (Markkinaoikeus) rozpatruje sprawy z zakresu ustawy o ochronie konsumentów, ustawy o rzeczniku konsumentów oraz ustawy o rynkach papierów wartościowych. Rozstrzyga on także spory dotyczące transakcji handlowych i umów zgodnie z ustawą regulującą umowy pomiędzy instytucjami kredytowymi i przedsiębiorcami, a także orzeka w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o konkurencji.

 

Egzekucja komornicza w Finlandii - co można zająć dłużnikowi?

Zająć można wszystkie rodzaje aktywów należących do dłużnika i posiadających wartość materialną. W praktyce, zajęciu podlegają środki na rachunku bankowym dłużnika, zwrot podatku, płace, pensje, emerytury lub inne regularne dochody. Dodatkowo, zajęcie może objąć inny majątek ruchomy, ruchomości i nieruchomości. Jednakże jeśli wierzyciel wnioskował o ograniczone wykonanie, środki zajęcia można skierować jedynie przeciwko aktywom, w przypadku których rejestry potwierdzają, że nie wymagają one likwidacji.

Niemniej jednak prawo w Finlandii zabrania zajęcia określonych rodzajów aktywów, z przyczyn społecznych lub innych. Zająć nie można na przykład świadczeń społecznych. Dłużnik fiński korzysta również z tak zwanego przywileju wyodrębnienia, co oznacza, że nie można zająć wyposażenia domu ani niezbędnych narzędzi dłużnika.

 

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów