Windykacja na Litwie

Problem z dłużnikiem z Litwy?

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Litwy, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów Litweskich.

Jeżeli przydarzył się problem z dłużnikiem proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację sprawy, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność.

Prowadzimy postępowania windykacyjne wobec dłużników na etapie pozasądowym jak również - o ile zachodzi taka konieczność - na etapie sądowym oraz egzekucyjnym.

Skuteczną windykację należności na Litwie zaczynamy od 1% prowizji.

Współpracujemy z windykatorami terenowymi i najlepszymi adwokatami z Litwy.

 

Zainteresowany współpracą zadzwoń:

791 187 991 / 71 311 89 24 / 22 349 20 90

 

 

Przedawnienia należności na Litwie:

-Należności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 10 lat

-Należności wobec konsumentów 10 lat

 

Egzekucja komornicza na Litwie

 

Możliwe środki egzekucji to:

  1. windykacja z zasobów finansowych dłużnika oraz prawa do majątku i aktywów;

  2. windykacja z zasobów finansowych dłużnika oraz środków pieniężnych będących w posiadaniu innych osób;

  3. zakaz przekazywania pieniędzy lub aktywów lub wykonywania innych zobowiązań za dłużnika przez inne osoby;

  4. konfiskata dokumentów uwierzytelniających prawa dłużnika;

  5. windykacja z zarobków i pensji dłużnika, emerytur, rent lub innych form dochodu;

  6. konfiskata pewnych przedmiotów należących do dłużnika, o których mowa w orzeczeniu sądu oraz przekazanie ich stronie występującej z roszczeniem;

  7. administracja majątkiem dłużnika oraz wykorzystanie uzyskanego w ten sposób dochodu na spłacenie osoby występującej z roszczeniem;

  8. zobowiązanie dłużnika do wykonania lub zaniechania pewnych działań;

  9. kompensowanie roszczeń wzajemnych strony występującej z roszczeniem;

  10. inne środki określone prawem.

Możliwe jest jednoczesne zastosowanie większej liczby środków egzekucyjnych niż jeden.

 

Windykacja - Litwa

Egzekucja komornicza na Litwie

Dłużnik z Litwy

Przedawnienie należności na Litwie

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym