ŁOTWA - WINDYKACJA

 

Windykacja należności na Łotwie  prowadzona jest przez nas w oparciu o rozległą wiedzę na temat reguł prawnych i zwyczajowych panujących na tamtejszym rynku. Zarówno współpraca z kontrahentem jak i windykacja wymaga znajomości podstawowych przepisów dotyczących chociażby form prowadzenia działalności, a co za tym idzie form odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów gospodarczych i w dalszej kolejności – możliwości skutecznego dochodzenia należności, a więc skutecznej windykacji. Na Łotwie prowadzimy działania windykacji pośredniej i bezpośredniej, nasi prawnicy skutecznie przeprowadzą sprawę przez sąd jak również skierujemy sprawę do Komornika i będziemy nadzorować jego działania.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności na Łotwie. Dobry adwokat to podstawa sukcesu. Współpracujemy tylko z najlepszymi adwokatami łotewskimi.

Łotewski dłużnik nie płaci - nie czekaj skontaktuj się z nami.

Przedawnienie roszczeń na Łotwie

  • Roszczenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej 10 lat
  • Roszczenia wobec konsumentów 10 lat
  • Roszczenia z tytułu ubezpieczeń 3 lata
  • Roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu 10 lat
  • Przedawnienie roszczeń z tytułu transportu: zazwyczaj 1 rok

Postępowanie sądowe o wydanie nakazu zapłaty na Łotwie

Na Łotwie istnieją dwie możliwości: bezsporna egzekucja roszczeń (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, rozdział 50 art. 400–406 kodeksu postępowania cywilnego) oraz egzekucja roszczeń na podstawie tytułu wykonawczego z wezwaniem do zapłaty (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, rozdział 501 art. 4061–40610 kodeksu postępowania cywilnego).