Windykacja na Słowacji

Problem z dłużnikiem ze Słowacji?

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Słowacji, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów Słowackich.

Jeżeli przydarzył się problem z dłużnikiem proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację sprawy, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność.

Prowadzimy postępowania windykacyjne wobec dłużników na etapie pozasądowym jak również - o ile zachodzi taka konieczność - na etapie sądowym oraz egzekucyjnym.

Skuteczną windykację należności w Słowacji zaczynamy od 1% prowizji.

Współpracujemy z windykatorami terenowymi i kancelariami prawnymi  oraz kancelariami komorniczymi na terenie Słowacji.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat windykacji należności, postępowania sądowego czy też egzekucji komorniczej na Słowacji zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.

Zainteresowany zadzwoń:

791 187 991 / 71 311 89 24 / 22 349 20 90

 

Termin przedawnienia należności na Słowacji

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego uprawnienie ulega przedawnieniu, jeżeli nie zostało wykonane w terminie przewidzianym w prawie. Terminy na wytoczenie powództwa są różne w zależności od sprawy.

Ustawowe terminy przedawnienia są określone w prawie. Ogólny termin przedawnienia wynosi trzy lata i rozpoczyna bieg w momencie powstania możliwości wykonania uprawnienia.

 

Postępowanie sądowe na Słowacji

Na Słowacji sądem właściwym dla wydania orzeczenia w formie nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym w pierwszej instancji sprawy rozpoznają sądy powszechne, tj. w większości przypadków będzie to sąd rejonowy (okresný súd) (§ 12 kodeksu postępowania cywilnego procesowego (Civilný sporový poriadok, CSP)), a wyjątkowo sąd okręgowy (krajský súd) (§ 31 CSP). Na Słowacji nie ma przymusu adwokackiego jeżeli chodzi o takie postępowania, ale zawsze warto skorzystać z dobrego adwokata. Nasza kancelaria współpracuje na rynku słowackim z najlepszymi prawnikami w tej tematyce.

Egzekucja komornicza na Słowacji

Po uzyskaniu nakazu zapłaty, orzeczenia czy też wyroku sądowego  kolejnym etapem jest skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, - Komornika na Słowacji Exekútor. Etapem początkowym jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, który składa się do właściwego organu państwa w którym zamieszkuje dłużnik. Co do zasady, postępowanie egzekucyjne prowadzone jest według zasad obowiązujących na Słowacji. Komornik sądowy z innego Państwa UE np. z Polski nie ma możliwości przeprowadzić egzekucji na Słowacji Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego na Słowacji przyprawia najwięcej problemów, ponieważ musi się odbywać zgodnie z procedurami zagranicznych organów egzekucyjnych - Komornika Sądowego (exekútor), które w każdym Państwie Unii Europejskiej są inne. Nasza kancelaria proponuje zastępstwo egzekucyjne

 

 

Europejski nakaz zapłaty na Słowacji

Windykacja na Słowacji

Egzekucja komornicza na Słowacji

Dłużnik ze Słowacji

 

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

 

 

 

 

 

Współpracujemy z: