Windykacja w Szwecji

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Szwecji, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów szwedzkich.

Jeżeli przydarzył się problem z dłużnikiem ze Szwecji proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację zadłużenia w Szwecji, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność.

Skuteczną windykację należności zaczynamy od 1% prowizji.

Współpracujemy z windykatorami terenowymi i kancelariami prawnymi na terenie Szwecji.

 

Zainteresowany zadzwoń:

791 187 991 / 71 311 89 24 / 22 349 20 90

 

Więcej informacji na temat windykacji w Szwecji poniżej:

Informacje o firmach można uzyskać w szwedzkim Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw (www.bolagsverket.se). W Szwecji funkcjonuje Kronofogdemyndigheten (KFM) – biuro szwedzkiego komornika.

Poprzez KFM można kierować do szwedzkich kontrahentów żądania związane z zaległymi zobowiązaniami finansowymi, niezapłaconymi rachunkami, itp., a nawet możliwe jest podjęcie przez ten urząd egzekucji zaległej należności, bez procesu sądowego.

Warunkiem wystąpienia z roszczeniami za pośrednictwem KFM jest przedłożenie dokumentu – faktury, weksla lub innego potwierdzenia niezrealizowanego zobowiązania finansowego, wskazującego jednoznacznie na przekroczenie przez kontrahenta uzgodnionego terminu płatności. Jest to stosunkowo skuteczny sposób wywierania nacisku na ociągające się lub odmawiające wykonania płatności firmy szwedzkie, ponieważ jeżeli nawet firma taka zablokuje działania komornika żądaniem skierowania sprawy na drogę sądową, znajdzie się ona w rejestrze dłużników, który jest udostępniany wszystkim zainteresowanym podmiotom szwedzkim i zagranicznym. Dla uzyskania pełnej informacji o procedurze należy skontaktować się z jednym z dziesięciu regionalnych biur KFM (w zależności od miejsca siedziby dłużnika).  Biuro to skieruje zainteresowanego do lokalnego biura KFM właściwego dla regionu, w którym dłużnik jest zarejestrowany.  Konieczna jest znajomość numeru organizacyjnego firmy szwedzkiej.

Termin przedawnienia należności w Szwecji w relacjach między firmami to 10 lat, a w relacjach wynikających z prawa konsumenckiego to 3 lata.

Windykacja w Szwecji
Dłużnik ze Szwecji
Europejski nakaz zapłaty w Szwecji
Wezwanie do zapłaty w Szwecji
Komornik w Szwecji

Kronofogden - Szwecja

 

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

 

 

 

 

 

Współpracujemy z:

 

 

Kancelaria Prawna Wrocław