Giełda

WĘGRY - WINDYKACJA

 

Windykacja należności na Węgrzech  prowadzona jest przez nas w oparciu o rozległą wiedzę na temat reguł prawnych i zwyczajowych panujących na tamtejszym rynku. Zarówno współpraca z kontrahentem jak i windykacja wymaga znajomości podstawowych przepisów dotyczących chociażby form prowadzenia działalności, a co za tym idzie form odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów gospodarczych i w dalszej kolejności – możliwości skutecznego dochodzenia należności, a więc skutecznej windykacji. Na Węgrzech prowadzimy działania windykacji pośredniej i bezpośredniej, nasi prawnicy skutecznie przeprowadzą sprawę przez sąd jak również skierujemy sprawę do Komornika i będziemy nadzorować jego działania.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności na Węgrzech. Dobry adwokat to podstawa sukcesu. Współpracujemy tylko z najlepszymi adwokatami węgierskimi.

Węgierski dłużnik nie płaci - nie czekaj skontaktuj się z nami.

Odzyskanie należności od dłużnika wymaga zawsze zdecydowanego i szybkiego działania. Nie da się ukryć, że windykacja na Węgrzech przebiegać będzie o wiele sprawniej, jeśli powierzymy ją kancelarii, która doskonale zna węgierskie przepisy i ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Warto też wiedzieć, jakie są etapy egzekucji długu na Węgrzech, aby skorzystać z nich we właściwej kolejności:

 

Egzekucja komornicza na Węgrzech

Komornicze środki egzekucyjne częściowo ograniczają prawa własności dłużników i częściowo ich prawa osobiste; środki przymusowe w stosunku do majątku podejmuje sąd lub komornicy, natomiast środki przymusowe na poziomie osobistym stosuje policja w oparciu o postanowienia sądów i komorników. Najistotniejsze środki przymusowe w stosunku do majątku obejmują:

 • cesję zarobków lub innych dochodów,

 • zajęcie i sprzedaż składników majątku,

 • pozbawienie kwot będących w posiadaniu instytucji finansowych, zablokowanie rachunków bankowych,

 • zajęcie wierzytelności dłużnika w stosunku do stron trzecich,

 • zajęcie i sprzedaż nieruchomości,

 • nałożenie grzywien.

 

   Przedawnienie należności na Węgrzech

 • Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 5 lat

 • Roszczenia wobec konsumentów 5 lat

 • Roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu 5 lat

 • Porozumienie dobrowolne 5 lat

 • Mogą być różne w zależności od przypadku2 Przedawnienie roszczeń z tytułu transportu: zazwyczaj 1 rok