">

 

Wielka Brytania - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - naprawczym - likwidacyjnym

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska – oferuje pomoc wierzycielom w profesjonalnym przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłościowej w sytuacji, gdy dłużnik ogłosił upadłość w Wielkiej Brytanii.

Poprawne przygotowanie i złożenie w sądzie upadłościowym zgłoszenia wierzytelności leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do specjalistów.


Upadłość w Wielkiej Brytanii

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte przeciwko osobom fizycznym, spółkom i różnym podmiotom korporacyjnym oraz spółkom cywilnym.


     Postępowanie może być prowadzone przeciwko każdej osobie, która ma dług i która mieszka w Anglii i Walii, Szkocji czy Irlandii, przez ostatnie trzy lata mieszkała lub prowadziła działalność w Wielkiej Brytanii lub jest obecna w Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii w dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest możliwe.

 Wierzyciele mogą zgłosić wierzytelność za pomocą wniosku w dowolnym momencie postępowania. Wniosek musi być złożony, aby móc głosować w dowolnej procedurze decyzyjnej.

 W postępowaniu upadłościowym wierzytelności wygasają w chwili zamknięcia postępowania


Czy polski przedsiębiorca może wtedy zgłosić wierzytelność w zagranicznym postępowaniu upadłościowym?

Tak. Kwestie te reguluje rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, prowadzimy sprawy w tym zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na terenie całej Unii Europejskiej w Państwach takich jak: Albania, Andora, Austria, Belgia, BiałoruśBułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta,  Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,  Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Windykacja w Wielkiej Brytanii

Postępowanie upadłościowe w Wielkiej Brytanii - Zgłoszenie wierzytelności

Dłużnik z Anglii

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław