Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

LISTE NATIONALE ET INTERNATIONALE DES DÉBITEURS

NATIONALE EN INTERNATIONALE LIJST VAN DEBITEUREN

______________________________________________________________________

DŁUG NA SPRZEDAŻ

Dette à vendre

Schuld te koop

Skuteczna windykacja należności w Belgii - oferta
 

Dłużnik w Belgii:

Schuldenaar in België:

Débiteur en Belgique:

 

PPST BV

 

Zarząd spółki:

Die Geschäftsführung des Unternehmens:

La direction de l'entreprise

Paul Stavridis
Podstawa powstania zadłużenia: 

Schuldbasis:

Base de la dette:

Faktura

Invoice

Kwota długu:

Schuldbedrag:

Montant de la dette:

41879,82 Euro
Adres dłużnika:

Adres van de schuldenaar:

Adresse du débiteur:

Centrum Zuid 1529, 3530 Houthalen - Helchteren Belgium BELGIA

 

NIP: BE 0744.434.814
   
Nr sprawy zadłużenia:

Geen schuldenlast:

Aucun problème de dette:

110/WE/2022/1/1322
   
Etap postępowania:

Verloop van de procedure:

Étape de la procédure:

 

Windykacja w Belgii


Incasso in België

Recouvrement de créances en Belgique
 

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

Vous avez des questions sur l'échange de dette, vous êtes intéressé par l'achat de dette ou vous souhaitez vendre des dettes nous contacter:
tél. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl
Recouvrement de créances, registre de dette - offre de vente

U heeft vragen over de uitwisseling van schulden, u bent geïnteresseerd in het kopen van schulden of u wilt schulden verkopen, contact met ons opnemen:
tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl
Schuldinvordering, schuldregister - aanbod van verkoop

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długó