Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to ostateczny etap windykowania należności. Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależy od:

  • wypłacalności dłużnika,
  • aktywności organów egzekucyjnych (współpracujemy stale z wybranymi skutecznymi kancelariami komorniczymi)
  • wiedzy nt. majątku dłużnika i jego powiązań finansowych i osobowych


Reprezentując interesy naszego Klienta, czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego. Nasi wyspecjalizowani pracownicy poszukują majątku dłużnika nadającego się do egzekucji i nadzorują pracę organów egzekucyjnych.

W toku postępowania egzekucyjnego pomoc prawna firmy WSI Polska składa się z następujących elementów:

  • sporządzenie wniosku egzekucyjnego,
  • złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej lub kancelarii współpracującej z firmą WSI Polska
  • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym – co daje dodatkowe koszty zastępstwa w egzekucji dłużnikowi,
  • ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,
  • przekazywanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika,
  • stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych,
  • wyegzekwowanie należności dla Klienta lub uzyskanie od komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jego bezskuteczności, co pozwala uznać wierzytelność za koszt uzyskania przychodu.

KOMORNIK