Jak ściągnąć alimenty z zagranicy?
 

Co zrobić w sytuacji gdy zobowiązany do płacenia alimentów wyjeżdża z Polski i przebywa za granicą? Egzekucja alimentów będzie trudniejsza, ale możliwa.

Wszystko zależy od tego, gdzie mieszka uchylający się od płacenia rodzic - w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, w kraju, z którym Polska ma umowę dotyczącą uznawania i wykonywania wyroków alimentacyjnych, czy też w państwie, z którym łączy nas tzw. wzajemność faktyczna w ściąganiu takich zobowiązań.

Sposób egzekucji zależy od tego czy dłużnik alimentacyjny przebywa w Unii Europejskiej, czy poza. Procedury egzekwowania alimentów uregulowane są zarówno w konwencjach międzynarodowych, jak i umowach wzajemnych między Polską i innymi państwami.

Jeżeli dłużnik przebywa na terytorium Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii!) to zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Egzekucję prowadzi się w kraju Unii Europejskiej, w którym dłużnik alimentacyjny przebywa. W przypadku gdy dłużnik przebywa poza Unią Europejską należy skorzystać z konwencji nowojorskiej (z dn. 20 czerwca 1956 r.). W każdym przypadku egzekucja zostaje wszczęta na wniosek.

Nasza kancelaria wychodzi z propozycją pomocy w odzyskaniu należności alimentacyjnych od nierzetelnych rodziców którzy przebywają poza granicami polski. Kompleksowo przeprowadzimy dla Państwa pełny zakres postępowania.

Nasza Kancelaria proponuje również pełną obsługę prawną dotyczącą prawa rodzinnego.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Kancelaria Prawna WSI Polska

ul. Gagarina 66 lok. 2, 54-620 Wrocław

Tel. (+48) 71 311 89 24

Tel. (+48) 22 349 20 90 (Warszawa)

e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

windykacja, dług, zadłużenie, długi