Giełda

 

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

 

NASJONAL OG INTERNASJONAL LISTE skyldnere
 

Skuteczna windykacja w Norwegii - Oferta

Dłużnik w Norwegii:

Debitor i Norge:

Butikkmontering AS

Org nr 912 090 981

Styrets leder:

Zarząd

Tore Sundsby
Podstawa powstania zadłużenia: 

Grunnlag for gjeld:

Przywłaszczenie

usurpation

Kwota długu:

Mengden av gjeld:

75875 NOK
Adres dłużnika:

Ta debitor:

Astrids vei 21, 1473 Lørenskog, Norwegia
   
   
Nr sprawy zadłużenia:

Uansett gjelden:

141/W/2020/1/1243
 
Etap postępowania:

Trinn prosedyre:

Windykacja w Norwegii

Flytting til Norge

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Eventuelle spørsmål om utveksling av krav, er interessert i å kjøpe gjeld eller gjeld du ønsker å selge, ta kontakt med oss:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:

Utveksle krav, Registry skyldnere - tilbyr
LISTE OVER skyldnere, GJELD TIL SALGS
:

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

Windykacja w Norwegii

Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza

Dłużnik z Norwegii

Przedawnienie należności w Norwegii

 

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów